top of page

זהויות ונרטיבים

בשכונת הדר מתגוררות קבוצות שונות של אוכלוסיות. ביום שכולו זהויות ונרטיבים נשמע על הקבוצות השונות, נפגוש את חלקן ונלמד איך חיים במשותף בסביבה הטרוגנית.  

 בנוסף לתכנים המוצעים ניתן גם להזמין קייטרינג במגוון הכשרים. לפרטים נוספים צרו איתנו קשר. 

1 12.jpg
1 4.jpg
1 14.jpg
1 6.jpg
1 13.jpg
1 15.jpg
bottom of page