top of page
תוכנית עמיתים לבוגרים | החלמה נפשית עם תמיכה חברתית
'עמיתים לבוגרים' היא תכנית הפועלת להחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות השתלבותם בקהילה. מטרתנו ליצור קשרים בין האדם לקהילתו באמצעות השתלבות בפעילויות פנאי, חברה והתנדבות הפתוחות לקהל הרחב. התוכנית מסייעת למשתתפים בה להגשים עצמם, ליהנות מתחביבים ישנים או חדשים, להכיר אנשים ולהרגיש משמעותיים, מחויבים ושייכים בקהילה שבה הם חיים.

בנוסף לליווי האדם, התוכנית פועלת להנגשת הקהילה עבור מתמודדים עם מגבלה נפשית, באמצעות צמצום סטיגמות ומתן מידע על תחום בריאות הנפש. התכנית מיועדת לאנשים מעל גיל 18 המתמודדים עם מגבלה נפשית, בעלי 40% נכות ומעלה, הזכאים לסל שיקום מטעם משרד הבריאות.

מה התכנית מציעה:

  • תהליך ליווי אישי הכולל מפגשים במתנ"ס עם רכז/ת תכנית עמיתים לבוגרים שהינם אנשי מקצוע מתחום השיקום והטיפול. התהליך כולל היכרות, בניית תכנית שיקום אישית בהתאם לרצונות ולצרכים של המשתתפ/ת, הקניית כלים להשגתן ומעקב אחר התקדמות.

  • מלגה כספית חודשית עבור השתתפות בחוגים ופעילויות פנאי מגוונות במרכז הקהילתי ומחוצה לו.

  • סדנאות ואירועי הסברה לקהל הרחב המועברים על ידי רכזי ורכזות התוכנית בשיתוף משתתפי התוכנית המהווים סוכני שינוי בשטח. מטרת האירועים הינה העלאת המודעות להתמודדות עם מגבלה נפשית והסרת  חומות ומחסומים הקשורים בתהליך ההחלמה וההשתלבות בקהילה.

bottom of page