top of page

מה זה פה, מתנ"ס?

הסיפור שלנו

הסיפור מתחיל ב-1932.

לשכונת מפח'רה,
הדר של ימינו, הגיעה משפחת עווידה, משפחה מוסלמית, מכובדת ועשירה.

הבית תוכנן ע"י האדריכל הגרמני קארל רוף:
מי אם לא המקים של התנועה הנאצית בארץ ישראל. המומים.ות?
זו רק ההתחלה.

כשהמתח בארץ גבר לקראת פרוץ מלחמת העצמאות, משפחת עווידה עזבה ללבנון. מרגע זה והלאה, היסטורית הבית נכתבה על ידי תושבי השכונה וחוקרים סקרנים.

סמינריון של אסנת רוטלוי
טבריה 15 / סיפורו של מבנה מוזנח ונשכח, שהיה למרכז קהילתי ותרבותי בהדר הכרמל

אוסף החתימות של השכנים והשכנות שהוגש לעירייה לשם הפיכת הבית ברחוב טבריה 15 למרכז קהילתי

ארכיון היסטורי

סיפור חיפאי 

הבית הקהילתי זכה לארח את פסטיבל "סיפור חיפאי" בשנותיו הראשונות. מה שהחל את דרכו כיריד ספרים רב לשוני, גדל במרוצת השנים ויצא מתחומי הבית. כיום הפסטיבל מופעל על-ידי "בית הגפן". בקישורים הבאים תוכלו ליהנות מהסיפורים ששאבו השראה מהבית, מהשכונה ומהעיר חיפה.

כתבה לקראת פסטיבל "סיפור חיפאי #3"

אוסף התוצרים מהשנים 2012-2014 

bottom of page