אימפולס

מרכז קליני אינטגרטיבי

לפרטים: 054-7360846 גיא

מרכז "גלאי" 

מרכז לאיבחון וקידום למידה

לפרטים: 050-8566307