אימפולס

מרכז קליני אינטגרטיבי

לפרטים: 054-7360846 גיא

מרכז "גלאי" 

מרכז לאיבחון וקידום למידה

לפרטים: 050-8566307

מעגל גברים

בהנחיית שמחה לוי
לפרטים והרשמה: 
052-4317068

קבוצת ישיבה

ימי ד' | 18:00 | ללא הנחיה

לפרטים, איגר: 054-3093030