top of page

לרכישת כרטיסים

[לחצו על התמונה]

פרוייקט אירועי גג העולם הוא תוצאה של רצון להביא תוכן מוזיקלי איכותי לתושבי.ות שכונת הדר במהלך חודשי הקיץ, כאשר מידי שנה נעשים שיתופי פעולה שונים עם גורמים מהשכונה - החל מבתי עסק ועד עצמאיים.ות, בכדי לייצר חוויה לכל אחד ואחת הבוחרים לקחת חלק באירועים. בשנים האחרונות הושם דגש על שיתוף קהילות נרחבות יותר בשכונה.

לאחר שלא התקיימו כבר שנתיים אירועי הקיץ על גג הבית הקהילתי, עתידים להתקיים אירועי על גג העולם בפעם ה-14, במהלך קיץ 2021  בחודש אוגוסט.

לאור היות הבית הקהילתי טבריה 15 גורם קהילתי-חברתי מוביל הן בשכונת הדר בפרט והן בעיר חיפה בכלל, ולאור פרויקטים רבים הקשורים לתשתיות פיזיות במבנה ולפיתוח תוכני, השנה יתמקד התוכן בהצגה מחודשת של הבית הקהילתי לעולם.

ההצגה תתבסס על מודל התחומים אשר פותח בבית הקהילתי ע"י צוות הבית. בחרנו לחלק את אופי הפעילויות בבית  סביב 5 תחומים עיקריים - קהילה, ידע, אמנות, גוף ונפש. החלוקה מבוססת על מודל גש"ר מאח"ד שפיתח פרופ' מולי להד. מודל זה מציע הסתכלות שמעמידה במרכז את קידום הבריאות הנפשית ע"י התייחסות לחלקים בנו שאחראים על תפקודנו הבריא.

האירועים יתמקדו מידי אירוע בתחום אחר, כאשר תחום האמנות יופיע בכל פעילות בסדרה, וכל תחום בפני עצמו יתקשר ויזמין עצמאיים.ות ועסקים מהשכונה לקחת חלק פעיל.

אירועי עבר

bottom of page