WhatsApp Image 2021-10-26 at 16.55.33.jpeg

הגינה בבית

לאחר שנים של עבודה, בשיתוף עם גורמי תכנון בעיריית חיפה ובתחום החקלאות האורבנית, הקמנו גינה בבית הקהילתי! הגינה תפקידה לשמש את השכונה ואת השכנים.ות.

את התהליך ליוו מבחינת הביצוע עמותת "ונטעת" שפועלת לקידום חזון עיר-יער, כחלק מפרויקט ה-100 [הקמת 100 גינות טיפוליות ברחבי המדינה]. בנוסף, אנוש 39 [בפייסבוק] קיימו את כל עבודות העץ הנהדרות.

בימים הקרובים נתחיל לכנס משתתפים.ות למפגש קבוע של השכונה שבו נחליט יחד על אופן הפעילות. מוזמנים.ות להצביע ולהשפיע! https://forms.gle/fTHDPTconxqiQB1EA 

עז אז - מוזמנים.ות להנות מהתמונות של ההקמה!